บริการของเรา

1. REFINE SERVICES

เราบริการวิเคราะห์หาปริมาณความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน แพลตตินัม พาลาเดียม ด้วยกรรมวิธีอันทันสมัยและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเช่นFireAssay,Gravimetric,Titrationโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่เที่ยงตรง

 

2. ASSAY SERVICES

เราให้บริการในการนำความบริสุทธิ์ของเศษโลหะมีค่ากลับมา เราสามารถแยกสกัดงานที่อยู่ในทุกสภาพ เช่น ยาดิน ด้ายขัด ผงตะไบ เศษหล่อจากเบ้ารูปพรรณเสีย น้ำยาลอกทอง น้ำยาชุบทอง น้ำยาบอมส์ ต้นหล่อ เศษตัด ผงกวาด เศษวัสดุ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนจากอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนทันตกรรม ฯ

  • FIRE ASSAY
  • ICP
  • TITRATION
  • GRAVIMETRIC

our services

#

 FIRE  ASSAY

#


GRAVIMETRIC
 

#

craftsmanship

REFINE  SERVICES