เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


บริษัท บางกอกแอสเสย์ ออฟฟิส จํากัด ก่อตั้งขึ้นใน ปี 1985 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นที่จะ เสริมสร้างการส่งออก จิวเวลรี่ของไทยมากกว่า2ทศวรรษ ที่เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าในการวิเคราะห์ ชิ้นงาน และดูแลคุณภาพของโลหะมีค่า อุตสาหกรรมที่ครบ วงจรของเราจึงเป็นส่วนหนึ่งในการบริการที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำในการขาย Solder ซึ่งไม่ทำให้ค่า เปอร์เซนต์ รูปลักษณ์ ความแข็งแรง และสีของทอง เปลี่ยนไป อัลลอยด์คุณภาพสูงของเราถูกสร้างอย่างสมบูรณ์แบบไม่ เพียงแต่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ด้วยเวลาการเรียน รู้และทักษะความสามารถที่ชำนาญของพนักงานจุดเด่น ในการเกิดจิวเวลรี่ของเรา คือสปริงโกลล์ ซึ่งเป็นอัลลอยด์ ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการผลิตส่วนต่างๆของตัวเชื่อมต่อ ตะขอและ ตัวล็อคสปริงโกลล์ของเราเพิ่มความแข็งของ ชิ้นงานโดยปราศจากกระบวนการที่ยุ่งยาก เรามีเครื่องมือ เครื่องจักรที่จําเป็นในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่รวมทั้งเครื่อง หลอมโลหะและเครื่องสำหรับทำความสะอาดโลหะเรายัง เคลือบผิวด้วยทอง เงินและโลหะมีค่าอื่นๆอีกด้วย

วิสัยทัศน์


ชื่อเสียงและความสำเร็จของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นความทุ่มเทของเราที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นมาตรฐานทองคำบริสุทธิ์ของโลก

Bangkok Assay ได้ทุ่มเทมากว่า 30 ปี

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทที่ กล่าวเน้นถึงความซื่อสัตย์ยึดมั่นต่อคุณภาพในทุกชิ้นงาน ในราคายุติธรรม บริษัท บางกอกแอสเสย์ ออฟฟิส จํากัด จึงมุ่งมั่นพัฒนาทุกระบบขององค์กรให้อยู่บนพื้นฐานการ ดำเนินงานที่ได้มาตรฐานเราจึงไม่ได้หยุดการพัฒนาอยู่ เพียงเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ และบริการเท่านั้นแต่เรายังพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่าง ของช่างอัญมณีของไทยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มี ความวิจิตรงดงาม ซึ่งจะช่วยเสริมให้เครื่องประดับและอัญมณีของไทยเรื่องชื่อเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ด้วยการพัฒนา องค์กรอย่างเป็นระบบนี้เอง จึงทำให้เราได้รับการรับรอง จากหลายๆองค์กร อาทิ คณะกรรมการมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ สมาคมผู้กำกับอัญมณีไทยและเครื่อง ประดับและ Jewelry FEST Club และการได้มาซึ่งรางวัล เหล่านี้ ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของความตั้งใจ จริงในการพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตเคียงคู่กับอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับไทย บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จํากัด “BAO เป็น บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดโลหะมีค่าและการค้า โลหะมีค่า

เป้าหมายสูงสุดของเราคือการจัดหาโลหะมีค่าอย่าง มี ความรับผิดชอบ ด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบมีค่าจาก แหล่งห่วงโซ่อุปทานที่มีจริตธรรม อย่างถูกกฎหมาย ไม่ มาจากแหล่งที่มีความขัดแย้ง และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เราปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนทั้งภายในและ ต่างประเทศ ต่อต้านการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนเพื่อ การก่อการร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านห่วงโซ่ อุปทานทั้งหมด เราดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมคุณธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคมสูง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ โปร่งใส

 

 

 

 

 

 

 
 


05 เมษายน 2566

ผู้ชม 3079 ครั้ง