เกี่ยวกับเรา

Who We Are

บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1985

เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการส่งออกจิวเวลรี่ของไทยมากกว่า2ทศวรรษที่เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าในการวิเคราะห์ชิ้นงาน และดูแลคุณภาพของโลหะมีค่า อุตสาหกรรมที่ครบวงจรของเราจึงเป็นส่วนหนึ่งในการบริการที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำในการขาย Solder ซึ่งไม่ทำให้ค่าเปอร์เซนต์ รูปลักษณ์ ความแข็งแรง และสีของทองเปลี่ยนไป
 
อัลลอยด์คุณภาพสูงของเราถูกสร้างอย่างสมบูรณ์แบบไม่เพียงแค่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ด้วยเวลาการเรียนรู้และทักษะความสามารถที่ชำนาญของพนักงานจุดเด่นในการผลิตจิวเวลรี่ของเรา คือสปริงโกลด์ ซึ่งเป็นอัลลอยด์ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการผลิตส่วนต่างๆของตัวเชื่อมต่อตะขอและ ตัวล็อคสปริงโกลด์ของเราเพิ่มความแข็งของชิ้นงานโดยปราศจากกระบวนการที่ยุ่งยาก เรามีเครื่องมือเครื่องจักรที่จำเป็นในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่รวมทั้งเครื่องหลอมโลหะและเครื่องสำหรับทำความสะอาดโลหะเรายังเคลือบผิวด้วยทอง เงินและโลหะมีค่าอื่นๆอีกด้วย
 

VISIONS

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทที่กล่าวเน้นถึงความซื่อสัตย์ยึดมั่นต่อคุณภาพในทุกชิ้นงานในราคายุติธรรม บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด จึงมุ่งมั่นพัฒนาทุกระบบขององค์กรให้อยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานเราจึงไม่ได้หยุดการพัฒนาอยู่เพียงเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้นแต่เรายังพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างทองช่างอัญมณีของไทยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความวิจิตรงดงาม

ซึ่งจะช่วยเสริมให้เครื่องประดับและอัญมณีของไทยเลื่องชื่อเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบนี้เอง จึงทำให้เราได้รับการรับรองจากหลายๆองค์กร อาทิ คณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สมาคมผู้กำกับอัญมณีไทยและเครื่องประดับและ Jewelry First Club และการได้มาซึ่งรางวัลเหล่านี้ ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของความตั้งใจจริงในการพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตเคียงคู่กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย  

ทีมงาน